I PREMI DE POESIA LO CÀNTICH
I
PREMI
DE POESIA
LO CÀNTICH


En data, 12 de Setembre de 2010,
la Revista Digital de Poesia, Art i Cultura,
Lo Càntich (Retalls de poesia d'arreu del món)
fa pública la convocatòria del
I PREMI DE POESIA LO CÀNTICH


BASES


I. Poden participar, en aquest certamen poètic, escriptors/es, majors d'edat, de qualsevol nacionalitat, procedència o lloc de residència. Es poden presentar obres en vers escrites en llengua catalana, en qualsevol de les seves varietats. Queden exclosos de la possible participació, els membres de l'Equip Editorial de Lo Càntich.

II. Els treballs han de ser INÈDITS i ORIGINALS. No poden participar obres que hagin estat presentades, o premiades, en concursos i premis literaris, o que hagin estat publicades anteriorment en qualsevol tipus de mitjà i format.

III. El tema serà de lliure elecció, amb la presentació d'un únic treball per autor/a.

IV. Els treballs poètics hauran de tenir una extensió màxima de 40 versos.

V. Les obres s'hauran d'enviar per correu electrònic, a l'adreça:
   locantichpublica@gmail.com   incloent-hi:


Dades personals de l'autor o autora:
   - Nom i llinatges
   - Lloc de naixement
   - Any de naixement
Dades de contacte:
   - Adreça actual
   - Adreça electrònica de contacte
   - Telèfon de contacte

Especificant
POEMA PARTICIPANT AL:
I PREMI DE POESIA LO CÀNTICH


VI. El període de recepció de treballs s’estableix a partir de l'1 d'octubre de 2010 fins el 20 de novembre de 2010.

VII. Els treballs rebuts s'aniran publicant, mantenint l'anonimat i per ordre de recepció, a la Separata de Lo Càntich, assignant-li el corresponent número identificatiu i sense especificar l'autoria.

VIII. Els premis no podran declarar-se deserts i seran atorgats pels mateixos participants al certamen, que rebran, una vegada finalitzat el termini de recepció d'originals, un butlletí de votació que hauran de complimentar i remetre'ns. La no participació en el procés de votació implicarà, a tots els efectes, la eliminació automàtica de la seva participació al certamen.

IX. El dictamen final es farà públic durant la segona quinzena del mes de Desembre de 2010. Lo Càntich NO mantindrà cap tipus de correspondència amb els autors/es de les obres premiades fins que no es facin públics els resultats a la revista.

X. Les obres premiades i les finalistes seran publicades al número 6 de la revista, especial I Premi de Poesia Lo Càntich, i editades per Lo Càntich, conjuntament en un volum amb una recopilació dels millors poemes publicats a la revista durant l'any 2010, seleccionats pels propis autors/es. Aquest poemari portarà per títol el corresponent al poema guardonat amb el primer premi del certamen.

XI. Les obres premiades i les finalistes restaran com a propietat de Lo Càntich, amb la transmissió de tots els drets que la propietat intel·lectual i artística impliquen.

XII. El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.


PREMIS


Premi Ploma d'Or: La dotació econòmica d’aquest premi serà de 500 € en metàl·lic o el seu trofeu equivalent.

Premi Ploma d'Argent: La dotació econòmica d’aquest premi serà de 300 € en metàl·lic o el seu trofeu equivalent.

Premi Ploma de Bronze: La dotació econòmica d’aquest premi serà de 100 € en metàl·lic o el seu trofeu equivalent.